ประชุมเพื่อกำหนดการจัดงานวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย”

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดการจัดงานวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด