ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหนือเมือง เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมประชุมฯ ณ ดงอีเลิศ