ประชุมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคล ศรีใส รองนายก อบต.เหนือเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมประชุมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด