ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) เหตุเพลิงใหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากล้วย

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหนือเมือง, ผู้เเทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ร่วมประชุมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) เหตุเพลิงใหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากล้วย ( บ้านเสาวลักษณ์ 2 ) ตำบลเหนือเมือง ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน