ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ (ภาคีเครือข่าย)

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ (ภาคีเครือข่าย) เรื่องแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562-2565