ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) จังหวัดร้อยเอ็ด หมวดอักษร บห จำนวน 301 หมายเลข ตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.tabienrod.com