ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง