ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๕๖ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง