เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.60-006 ทางหลวงหมายเลข 214-ทางหลวงหมายเลข 23 หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาสร้าง