ตรวจหน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหนือเมือง (ประธานกรรมการ), คณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม