ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ เหล่าคันธาร์ วิศวกรโยธา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง