ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.เหนือเมือง ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านหนองผักแว่น