ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 19 บ้านโนนสว่าง

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ เหล่าคันธาร์ วิศวกรโยธา ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 19 บ้านโนนสว่าง วันนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแบบลองทรายเพื่อเตรียมเทคอนกรีตในวันถัดไป