ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2655 เวลา 08.30 น. ดร.สมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหนือเมือง, นายกฤติเดช พลรักษา รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล ร่วมเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องประชุมสภา อบต.เหนือเมือง