ตรวจสอบโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิวัฒน์ เหล่าคันธาร์ วิศวกรโยธา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ นางสาวชมเชย พลเยี่ยม กำนัน ต.เหนือเมือง ร่วมตรวจสอบโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง หมู่ที่ 1 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด