ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเหตุอัคคีภัย หมู่บ้านเสาวลักษณ์ จำนวน 3 หลัง

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.40 น. นายอุดมพร พิศักดิ์ นายช่างไฟฟ้า, นายศมาพล สุดประเสริฐ สถาปนิก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ และประเมินความเสียหายเหตุอัคคีภัย หมู่บ้านเสาวลักษณ์ จำนวน 3 หลัง หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากล้วย