ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย)

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. กองช่าง พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) เหตุเพลิงใหม้บ้านเรือนประชาชน ( บ้านเสาวลักษณ์ 2 ) จำนวน 3 หลังคาเรือน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากล้วย ตำบลเหนือเมือง