ตรวจสอบเหตุร้องเรียน/เดือดร้อนรำคาญ หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขฯ, นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียน/เดือดร้อนรำคาญ หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม