ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตตลาดที่ไม่มีอาคารถาวร

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, นางสาวกชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขฯ, นางสาวสงวนลักษณ์ แฝงสะโด หัวหน้าสำนักปลัด, นายศมาพล สุดประเสริฐ สถาปนิก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และกองช่าง ร่วมตรวจสอบสถานประกอบกิจการ เพื่อพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตตลาดที่ไม่มีอาคารถาวร จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ถนนคนเดินสาเกตนคร
2. อุ้มทรัพย์อพาร์ทเม้นท์
3. ร้านยอดน๊อต