ตรวจสอบกรณีกำแพงโรงแรมธนินทรล้มใส่ที่ดินข้างเคียง

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. กองช่างได้รับแจ้งจากงานป้องกันเรื่องกำแพงโรงแรมธนินทรล้มใส่ที่ดินข้างเคียง โดยมี นายอุดมพร พิศักดิ์ นายช่างไฟฟ้า, นายศมาพล สุดประเสริฐ สถาปนิก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ และประสานงานเจ้าของโรงแรมให้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว