โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี ทุกวันพุธ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. กองการศึกษา อบต.เหนือเมือง จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี ทุกวันพุธ นำทีมโดย พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ศพด.อบต.เหนือเมือง