ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สถิติการกล่าวหาการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง