ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

เลขที 525 หมู่ที่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ 45000

โทร 043-519038

โทรสาร 043-519038 ต่อ 113

e-mail: nuemueng.101@gmail.com

เว็บไซต์: www.nuemueng.go.th