ขายขยะประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขฯ กองทุนคัดแยกขยะที่ต้นทาง อบต.เหนือเมือง จัดกิจกรรม ขายขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะต้นทางฯ ประจำเดือนมกราคม โดยมี พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างฯ, พนักงานจ้างเหมาบริการ, ประชาชน ได้นำขยะมาขาย ตามโครงการดังกล่าว ณ หน้าที่ทำการ อบต.เหนือเมือง