กิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.เหนือเมือง, นางสาวชมเชย พลเยี่ยม กำนัน ต.เหนือเมือง, ประชาชนจิตสาอา, กองสวัสดิการสังคม และงานป้องกันฯ ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณทางข้าม หน้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย